Linje 24 kör undantagsvis via Fredriksgatan och Bulevarden 6.-15.6

Busslinje 24 kör undantagsrutt i Ulrikasborg 6.-15.6 på grund av gatuarbeten.

Från Havsgatan kör bussen undantagsvis rutten Petersgatan - Kaptensgatan - Havsgatan - Skepparegatan - Fredriksgatan - Bulevarden – egen rutt. I riktning mot Havsgatan kör bussen som vanligt.

Linjen trafikerar inte följande hållplatser i riktning mot Fölisön: Kaptensskvären (H1205), Bergmansskvären, Skarpskyttegatan, Johanneskyrkan, Trekanten
Linjen stannar vid följande hållplatser: Kaptensskvären (H1206), Femkanten, Skillnaden (H0801, på Bulevarden)