Rutten för linje 435 ändras i Askis och Juvamalmen

Rutten för linje 435 ändras när HRT:s trafik övergår till sommartrafik den 18 juni. Linjens nya rutt går via Vichtisvägens och Juvamalmsvägens nya trafikrondell.

Linjen kör inte via följande hållplatser: Kakolabacken, Gammelbyvägen, Juvamalmsparken, Lilla industrigatan, Juva industrigatan, Tavastkulla gård, Tavastkullavägen, Majsgränden.