Spårvagnslinje 4 kör till Lillhoplax 14.5-3.6, buss 4X ersätter mellan Operan och Munksnäs

Spårvagnslinje 4 kör inte mellan Tölö tull och Munksnäs från måndag 14.5 till söndag 3.6. Detta på grund av gatuarbeten på Stockholmsgatan som hindrar spårvagnstrafiken.

Linje 4 kör mellan Skatudden och Lillhoplax. Busslinje 4X ersätter spårvagnen på sträckan Operan-Munksnäs.

Spårvagnens änd- och avgångshållplats är Tölö sporthall på Mannerheimvägen. Den bästa hållplatsen för att byta från spårvagn till buss 4X är Operan. Bussen i riktning mot Munksnäs avgår från hållplats H1332 på Runebergsgatan (i riktning mot Tölötorg).

Linje 4 trafikerar inte följande hållplatser: Tölö tull (på Stockholmsgatan), Mejlans sjukhus, Mejlansvägen, Paciussvängen, Munksnäs allén, Bredviksplatsen, Tegelbacken, Bastuviksvägen.

Ersättningsbuss 4X kör mestadels rutten för spårvagnslinje 4 men i riktning mot Munksnäs kör bussen längs Runebergsgatan, Topeliusgatan och Haartmansgatan till Stockholmsgatan. I regel kan bussen inte stanna vid spårvagnshållplatserna utan den använder busshållplatser som ligger nära spårvagnshållplatserna.

I bussar som ersätter spårvagnen gäller spårvagnsbiljetterna och man kan stiga på ersättningsbussen också genom mellandörrar.

Från och till Munksnäs kan man resa också med många vanliga busslinjer. Via Mejlans och Tölö i riktning mot Kampen kör bland annat linjerna 14, 18 och 39, via Mejlans i riktning mot Böle linjerna 58 och 551 och via Mejlans längs Mannerheimvägen till Kampen busslinjerna 206, 212 och 213.

Hållplatserna för 4X:

Operan (endast i riktning mot Munksnäs)

Linjens avgångshållplats är hållplatsen Tölö sporthall (H1914) på Mannerheimvägen i riktning mot söder men det lönar sig att stiga på bussen vid hållplatsen Operan (H1332) på Runebergsgatan.

Hållplatserna på kartan:
Hållplatsen Operan på Runebergsgatan (H1332): länken
Hållplatsen Tölö sporthall på Mannerheimvägen (H1914): länken

Tölötorg (endast i riktning mot Munksnäs)

Bussen stannar vid busshållplatsen H1309 på Topeliusgatan.

Hållplatsen på kartan: länken

Tölö bibliotek (endast i riktning mot Munksnäs)

Bussen stannar vid busshållplatsen H1315 på Topeliusgatan.

Hållplatsen på kartan: länken

Författarparken (endast i riktning mot Munksnäs)

Bussen stannar vid busshållplatsen H1319 på Topeliusgatan.

Hållplatsen på kartan: länken

Haartmansgatan/Stockholmsgatan/Tallvägen (ersätter spårvagnshållplatsen Mejlans sjukhus)

I riktning mot Munksnäs stannar bussen vid hållplatsen Haartmansgatan (H1323). I riktning mot Tölö sporthall stannar bussen vid hållplatsen Stockholmsgatan (H1380) och vid hållplatsen Tallvägen (1382).

Hållplatserna på kartan:
Hållplatsen Haartmansgatan: länken
Hållplatsen Stockholmsgatan: länken
Hållplatsen Tallvägen: länken

Mejlansvägen

Bussen stannar vid busshållplatserna H1384 och H1385.

Hållplatserna på kartan:
I riktning mot Munksnäs (H1385): länken
I riktning mot Tölö sporthall (H1384): länken

Paciussvängen

Bussen stannar vid busshållplatserna H1386 och H1387.

Hållplatserna på kartan:
I riktning mot Munksnäs (H1387): länken
I riktning mot Tölö sporthall (H1386): länken

Munksnäs allén

Bussen stannar vid busshållplatserna H1399 och H1400. Bussen stannar också i riktning mot Tölö sporthall vid hållplatsen Munksnäsplatsen H1390.

Hållplatserna på kartan:
i riktning mot Bastuviksvägen (H1399): länken
i riktning mot Tölö sporthall, Munksnäs allén (H1400): länken
i riktning mot Tölö sporthall, Munksnäsplatsen (H1390): länken

Bredviksplatsen

Bussen stannar vid busshållplatserna H1401 och H1402.

Hållplatserna på kartan:
I riktning mit Bastuviksvägen (H1401): länken
I riktning mot Tölö sporthall (H1402): länken

Tegelbacken

Bussen stannar i båda riktningar vid hållplatserna som spårvagnslinje 4 använder.

Hållplatserna på kartan:
i riktning mot Bastuviksvägen (H0125): länken
I riktning mot Tölö sporthall (H0126): länken

Bastuviksvägen

Bussen använder samma avgångshållplats som spårvagnen.

Hållplatsen på kartan (H0127): länken

Tölö tull (endast i riktning mot Tölö sporthall)

Bussen stannar vid busshållplatsen Tölö tull (H1378) på Stockholmsgatan.

Hållplatsen på kartan: länken

Folkpensionsanstalten (endast i riktning mot Tölö sporthall)

Bussen stannar vid hållplatsen Folkpensionsanstalten (H1916) på Mannerheimvägen.

Hållplatsen på kartan: länken

Tölö sporthall (ersätter spårvagnshållplatserna Tölö hall och Operan)

Bussen stannar vid busshållplatsen Tölö sporthall (H1914) på Mannerheimvägen vid spårvagnsdepån. Ändhållplats för buss 4X.

Hållplatsen på kartan: liänken

Klicka på kartan för att få en större version!