Tidtabellsändring på linje 173 fr.o.m. 7.5

Avgång kl. 04.55 från Obbnäs på linje 173 tidigareläggs med fem minuter måndagen den 7 maj. Den nya avgångstiden är kl. 4.50. Turen passerar också Kyrkslätt fem minuter tidigare dvs. kl. 05.20.

Med tidtabellsändringen förbättras linjens punktlighet.

Tidtabell för linje 173 fr.o.m. 7.5