Linje 55 börjar köra via Arabiastranden

Det blir ändringar i busstrafiken i Majstad, Arabiastranden, Gammelstaden och Gumtäkt 13.8.2018 när vintertidtabellerna börjar gälla i HRT:s trafik. Busslinjer som berörs av ändringarna är 55 och 56.

Ändringar på linje 55

Linje 55 får en ny rutt på sträckan mellan Gumtäkt campus och Kommunalhemsvägen. Linjen kör i fortsättningen via Arabiastranden och Gammelstaden (rutten Tavastvägen – Forsbyvägen). Linjen kör inte längre rutten via Gumtäkt (rutten Gustav Vasas väg – Pehr Kalms gata – Gustaf Hällströms gata – Väinö Auers gata – Indiagatan – Forsbyvägen).

Linjen trafikerar inte följande hållplatser: Gumtäkts kampus (på Gustav Vasas väg), A. I. Virtanens plats, Indiagatan, Gumtäkt, Joukolaskvären, Valtimovägen.

I och med ändringen får Arabiastranden en direkt förbindelse också till Fiskehamnens centrum.

Den nya rutten för linje 55 i Reseplaneraren: https://www.reittiopas.fi/linjat/HSL:1055/aikataulu/HSL:1055:0:02

Ändringar på linje 56

När linje 55 slutar köra via Gumtäktsbacken, börjar linje 56 köra rutten Pehr Kalms gata – Gustaf Hällströms gata – Väinö Auers gata).

Linjen trafikerar inte följande hållplatser: Sumatravägen, Indiagatan (H3077, H3078).

Den nya rutten för linje 56 i Reseplaneraren: https://www.reittiopas.fi/linjat/HSL:1056/aikataulu/HSL:1056:0:01

Ruttversion 71B läggs ner

Linje 71B läggs ner och alla avgångar körs med linjenumret 71. Rutten för linje 71 ändras inte.