Linjerna 115A och 555 slutar köra till Drumsö och linje 104 Drumsö (M) – Westend – Gäddvik startar 13.8

Rutten för linje 555 Mårtensdal – Drumsö förkortas på måndag 13.8 till Kägeluddens metrostation och samtidigt läggs ner linje 115A Drumsö-Hagalund-Mankans.  I fortsättningen körs alla turer mellan Hagalund och Mankans som linje 115. En ny busslinje 104 (Drumsö-Westend-Gäddvik) startar mellan södra Esbo och Drumsö. Linjen kör var 20:e minut på vardagar. Linje 104 kör bl.a. till Hanaholmens kulturcentrum.

Linje 104 Drumsö-Westend-Gäddvik

Linja 104 reitti

Linje 115 Hagalund-Mankans

Linja 115 reitti

Linje 555 Mårtensdal-Kägeludden

Linja 555 reitti