Rutt för linje 57 ändras i Munksnäs, linjerna 58 och 551(N) byter hållplats vid Munksnäsplatsen

Linje 57 börjar köra mellan Munksnäs och Labbackavägen direkt längs Hoplaksvägen 13.8.2018. På grund av ändringen kör linjen inte längre via Munksnäs allén, Bredviksvägen, Professorvägen och Ulfsbyvägen. Syftet är att förbättra linjens smidighet och pålitlighet. Turtätheten på söndagar i dagtrafik förbättras till 20 minuter.

Följande hållplatser dras in: Munsknäs allén, Bredviksplatsen, Professorvägen, Ulfsbyvägen 11.
 

Linjerna 58, 551 och 551N får en gemensam hållplats vid Munksnäsplatsen. Hållplatsen är den hållplats på Paciusgatan som ligger närmast till centrum (H1388, hållplatsen på kartan). Ändringen medför att busslinje 58 inte längre stannar på hållplatsen Munksnäs allén i riktning mot Östra centrum och linjerna 551 och 551N på hållplatsen Munksnäsplatsen (H1406) i riktning mot Hertonäs och Kampen.

I och med ändringen stannar busslinjerna 58 och 551 som kör samma rutt till Hertonäs vid samma hållplats i Munksnäs och samtidigt säkerställs att vändplatsen vid Munksnäsplatsen fungerar bättre.