Undantagsrutter i Finno natt mellan 9.-10.7 på grund av beläggningsarbeten

På grund av beläggningsarbetena kör linjerna 124, 134, 136, 146N, 157, 158 och 543 undantagsrutter nattetid på Mårtensbrovägen, Kvisbackavägen och Finnovägen. Undantagsrutterna gäller 9.-10.7  kl. 23-05.


Undantagsrutt för busslinje 124: Kvisbackavägen – Biskopsbron – Västerleden – Sököleden

  • Linjen kör inte på Kvisbackavägen och Mårtensbrovägen på sträckan Biskopsbron – Sököleden.

Undantagsrutterna för linjerna 134 och 136: Biskopsbron – Kvisbackavägen – Frisbergsvägen – Bolarsvägen - Finnovägen

  • Linjen kör inte på Västerleden och Finnovägen på sträckan Biskopsbron – Bolarsvägen.

Undantagsrutt för busslinje 146N: Västerleden - Sököleden

  • Linjen kör inte på Mårtensbrovägen på sträckan Finno - Sököleden

Undantagsrutt för busslinje 157: Finnviksvägen – Biskopsbron – Västerleden – Sököleden

  • Linjen kör inte på Finnviksvägen på sträckan Marknadsgatan – Fiskarvägen, på Fiskarvägen samt Kvisbackavägen och Mårtensbrovägen på sträckan Frisans – Sököleden.

Undantagsrutt för busslinje 158: Biskopsbron – Kvisbackavägen – Frisbergsvägen – Bolarsvägen

  • Linjen kör inte på Finnviksvägen på sträckan Marknadsgatan – Fiskarvägen, på Fiskarvägen samt på Kvisbackavägen och Finnovägen på sträckan Finno – Bolarsvägen.

Undantagsrutt för busslinje 543: Rusthållargatan- Västerleden – Biskopsbron – Kvisbackavägen - Frisbergsvägen

  • Linjen kör inte på Kvisbackavägen på sträckan Finno – Frisbergsvägen.

Suomenoja asfaltti