Hållplats Lägervägen V1501 flyttas tillfälligt på tisdag 4.9

Updatering 10.6.2019 Till vanligt hållplatläget 17 Juni.

Hållplatsen Lägervägen V1501 i Myrbacka i Vanda flyttas tillfälligt på tisdag 4.9 ca 80 m på grund av arbeten. Ändringen påverkar linjerna 311/A, 313, 335, 411, 436N, 555, 565, 571, 560. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till slutet av 2018.

Leiritie siirtyy