Oregelbunden turtäthet i metrotrafiken på eftermiddag 17.8

Metron går med oregelbunden turtäthet på grund av ett elfel på eftermiddagen den 17 augusti. Väntetiden är högst ca 15 minuter.