Största delen av busslinjerna i Nickby återgår till ordinarie rutt på måndag 3.9

Linjerna 785, 786, 787, 788, 841N, 984, 985, 991, 992 och 993 återgår till ordinarie rutt måndagen den 3 september när Stora Byvägen öppnas för kollektivtrafiken. De nya hållplatserna vid Nickby terminal är dock inte klara 3.9 och de tillfälliga hållplatserna Nickby terminal (Si2262 och Si2263) är i bruk tills byggarbeten av den nya terminalen är klara. Från och med 3.9 avgår linjerna 992 och 993 inte längre från Nickby busstation och linjerna kör inte längre via hållplatserna Jussasvägen. Ett nytt hållplatspar, Nickby festsal (Si2312 och Si2313) tas i bruk på Nybrovägen. Linjerna 986 och 987 fortsätter köra avvikande rutt uppskattningsvis fram till december 2018.

Nikkilä linjat paluu normaaleille reiteille