Färre avgångar på linje 816 till Kallviksudden 10.9- 4.12.

Updatering 23.11. Undantagsrutt tills 4.12

 

Linjen kör inte via hållplatsen Sofia (H4916) från måndag till fredag från Nordsjö (M):  kl.  7.34, 8.04, 8.24, 9.03, 10.03, 12.03 och 14.03 7.34, 8.04, 8.24, 9.03 och 14.03. På lördagar vanlig trafik. Orsak: grävningsarbeten på Kallviksvägen.