Hållplatsändring på linje 21 på måndag 10.9

Måndagen den 10 september börjar linje 21 stanna vid hållplatsen Drumsö bro (H1019). Det innebär att linjen inte längre stannar vid hållplats H1017.