Hållplats Salutorget på linje 17 tillfälligt ur bruk 22.-26.10

Hållplatsen Salutorget (H2005) på Norra Esplanaden är tillfälligt indragen 22.-26.10 på grund av arbeten. De närmaste ersättande hållplatserna är Riddarhuset (H2007) på Mariegatan och Norra Magasingatan (H2108) på Unionsgatan.