Nya bussturer under rusningstid startar mellan Esboviken och Kampen 22.10

Måndagen den 22 oktober börjar fyra nya rusningslinjer att köra mellan Esboviken och Kampens terminal. Linjerna kör på vardagar under morgnar och eftermiddagar. I samband med lanseringen av de nya direkta busslinjerna läggs linje 164 Mattby (M) – Stensvik – Bastvik och dess version 164V ner. Också linje 124 får en ny rutt när linjens version 124K till Bastvik startar. Också linjerna 143, 146, 147 och 165 får nya tidtabeller. De nya linjerna som kör mellan Kampen och Esboviken använder hållplatserna på Västerleden dvs. turerna inte kör till bussterminalen i Mattby utan kör via hållplatserna på Västerleden.

De nya linjerna: 

  • 143A Kampen–Ivisnäs–Sökö,
  • 146A Kampen–Esboviken–Stensvik
  • 147A Kampen–Sökö–Larsvik-Esboviken
  • 164A Kampen–Stensvik–Bastviken, 164VA  Kampen–Stenbruket–Bastvik

Suorat linjat reitti Espoonlahti-Kamppi

Linje 143A Kampen–Ivisnäs–Sökö

Busslinjerna 143A och 147A kör i rusningstid med 15 minuters mellanrum från Larsvik och Sökö till Kampen, så att den gemensamma turtätheten är 7,5 minuter.  De nuvarande anslutningslinjerna 143 (Sökö udd-Sökö-Ivisnäs-Mattby) och linje 147 (Stensvik-Larsvik-Sökö-Ivisnäs-Mattby) kommer att köra var 15:e minut i stället för var 10:e minut, så att den gemensamma turtätheten är 7,5 minuter. 

Linjan 143A reitti

 

Linje 146A Kampen–Esboviken–Stensvik

Linje 146A kör från Stensvik till Kampen med 10 minuters mellanrum under rusningstider. Samtidigt blir turtätheten på anslutningslinje 146 Stensvik-Esboviken-Mattby (M) 10 minuter i stället för de nuvarande 5 minuterna. Tillsammans kör linjerna 146 och 146A med 5 minuters mellanrum.

Linjan 146A reitti

Linje 147A Kampen–Sökö–Larsvik-Esboviken

Busslinjerna 147A och 143A kör i rusningstid med 15 minuters mellanrum från Larsvik och Sökö till Kampen, så att den gemensamma turtätheten är 7,5 minuter.  Linje 147 kör endast i rusningsriktning dvs. på morgnar till Kampen och på kvällar från Kampen. De nuvarande anslutningslinjerna 143 (Sökö udd-Sökö-Ivisnäs-Mattby) och linje 147 (Stensvik-Larsvik-Sökö-Ivisnäs-Mattby) kommer att köra var 15:e minut i stället för de nuvarande 10 minuter, så att den gemensamma turtätheten är 7,5 minuter. 

Linja 147A reitti

Linjerna 164A/VA Kampen–Stensvik–Bastvik samt 124/K Hagalund - Ängskulla - Esboviken - Tillisbacken / Bastvik

Linje 164A kör var 15:e minut från Bastviken till Kampen under rusningstider på morgnar och från Kampen på eftermiddagar. Linje får också en separat version 164VA som kör via Bruksvägen. Denna linjeversion kör på morgnar sträckan Kampen-Bastvik och på eftermiddagar Bastvik-Kampen.

Anslutningslinje 164 Mattby (M) - Stensvik - Bastvik läggs ner och linje 165 får högre turtäthet utanför rusningstider så att linjen kör var 15:e minut i dag-, kvälls- och lördagstrafik och på söndagar och övriga tider var 30:e minut. På detta sätt förbättras förbindelserna mellan Esboviken och Köklax. Eftersom den nya busslinjen 164A inte kör utanför rusningstider kör varannan tur på linje 124 i fortsättningen från Bastvik till Bastunäset i stället för Tillisbacken i form av ruttversion 124K.

Linja 164A reitti

Linja 164VA reittiLinja 124 reitti

Linjernas tidtabeller fr.o.m. 22.10:

Linjernas tidtabeller finns i Reseplaneraren vecka 39. Linjerna kör sammanlagt 18 turer per timme per rusningsriktning. Nedan finns tidtabellerna i utskrivbar form. Tidtabellerna börjar gälla 22.10.

124/K Hagalund-Ängskulla-Esboviken-Tillisbacken/Bastvik

143 Mattby-Sökö udd

143A Kampen-Sökö

146 Mattby-Esboviken-Stensvik 146A Kampen-Esboviken-Stensvik

147 Mattby-Ivisnäs-Sökö-Larsvik-Esboviken 147A Kampen-Sökö-Larsvik-Esboviken

164A Kampen-Stensvik-Bastvik

165 Mattby-Stensvik-Bastvik-Köklax