Största delen av Pohjolan Kaupunkiliikenne Oy:s bussar kör inte på torsdag 4.10 p.g.a. arbetsnedläggelse

Updatering 4.10. kl. 13.15. Cirka 50 procent av bussturer som körs av Pohjolan kaupunkiliikenne körs på eftermiddag i Helsingfors. Till exempel linje 58 kör nästan som vanligt. I Esbo cirka 25 procent av avgångar körs. Du kan följa vilka bussturer som körs i Reseplaneraren om du väljer linjeskärmen i realtid. De gröna avgångarna är i realtid dvs. de körs med säkerhet.  Du hittar t.ex. linje 58 här

https://www.reittiopas.fi/linjat/HSL:1058/pysakit/HSL:1058:0:01

Största delen av bussturer i Helsingfors, Esbo och Vanda som körs av Pohjolan Kaupunkiliikenne Oy ställs in torsdagen den 4 oktober på grund av arbetsnedläggelse. Bussarna kör inte från och med morgontrafiken och arbetsnedläggelsen fortsätter fram till natten mellan torsdag och fredag. Busslinjer som körs av Oy Pohjolan Liikenne Ab i kranskommunerna i Sibbo, Kyrkslätt och Tusby kör normalt.

Arbetsnedläggelsen påverkar trafiken framförallt i södra Esbo vid Stor-Esboviken och Mattby, på sträckan mellan Hagalund och Alberga, på sträckan mellan södra Esbo och Jorv, i Westend, Böle och Svedängen, i Krämertsskog, Åggelby och på tvärgående linjer i Helsingfors.

Följande linjer körs inte:

50
51
52
56
57
58
59
61 61T 61N
64
65
66 66K
67 67N
67V
104
111
113 113N
114 114N
143
145
146 146N
147 147N
164 164V
165 165N
531
531K
542
552
555

Alternativa bussrutter 4.10

Vänligen observera att de inställda bussturer som körs av Pohjolan Kaupunkiliikenne Oy inte uppdateras i Reseplaneraren. Också skärmarna vid hållplatserna kan visa felaktig information.