Förändringar i tidtabellen för busslinjer i Kervo, Tusby och Sibbo 9.12

Banarbeten på stambanan är nu klara och lokaltågen R, D, Z och T får en ny tidtabell den 9 december.
Samtidigt förändras också tidtabellen för anslutningslinjerna i Kervo, Tusby, Sibbo och Träskända så att bytesförbindelserna fungerar också efter tidtabellsändringen.  Linjerna 785, 787 och 788 får nya tidtabeller. Också linje 984 får en ny avgång kl. 15.05 från Hindsby till Tallmo på skoldagar. Med detta säkerställs att skolförbindelser fungerar efter kl. 15 från Nickby till Mårtensby och Tallmo.

 

Busstidtabellerna fr.o.m. 9.12:

632, 633, 635

738, 785-788, 841N, 785, 787, 788

962, 963, 973, 975

982, 984, 985, 986, 987, 989, 991