Ny rutt för linje 226A i Klockarmalmen 5.11

Linje 226A kör alltid i båda riktningar till begravningsplatsens södra ingång där den nya hållplatsen Klockbrinken E6857 ligger.
När bussen kör från Alberga kör den via den nuvarande ändhållplatsen till södra porten och sedan vidare till den nuvarande ändhållplatsen.
I riktning mot Alberga kör bussen via södra porten och sedan tillbaka till sin vanliga rutt.