I början av 2019 sker det förändringar i busslinjerna 348 och 349, U-linje 355 läggs ner

Det sker förändringar i kollektivtrafiken i Norra Esbo tisdagen den 1 januari. U-linjerna 355 och 355T som kör från Helsingfors via Lahnus till Klövskog läggs ner. Nedläggningen av linjerna är en följd av Nurmijärvi kommuns nya kollektivtrafikavtal som träder i kraft 1.1.2019. HRT ersätter trafiken med linjerna 348 och 349 som får nya rutter och tidtabeller.

Busslinjerna 348 och 349 betjänar området mellan Lahnus och Nurmijärvi, och dessa linjer får nya avgångar och förlängd trafikeringstid. Från Kalajärvi finns omstigningsförbindelse till Helsingfors centrum samt mot Ringbana, Alberga och Esbo centrum.

För skolförbindelser upprätts en ny ruttversion K (Rinnekoti – Vichtisvägen – Hännikäinen – Kalajärvi) och BK (Hännikäinen – Kalajärvi) för linje 348.

Rutten för linje 349 ändras inte men linjens B- och BK-turer får nya avgångar. Trafikeringstiden för linjerna 348 och 349 förlängs så att linjerna är i trafik kl. 6 - 21.

Linjerna är i trafik också på sommaren och under skollov, men inte under veckosluten.

De nya tidtabellerna för linjerna 348 och 349 har planerats så att tidtabellen för linje 345 (Elielplatsen – Kalajärvi – Rinnekoti) har tagits i beaktande för att omstigningsförbindelser mellan Helsingfors centrum och Hännikäinen skulle fungera i båda riktningar. Bytesplatsen är antingen i Kalajärvi eller i Lahnus.

Tabell över bytesförbindelser och –platser både under skoldagar och skollov:
Bytesförbindelser under skoldagar och skolornas lovtider

Tidtabellen för linjerna 348 och 349 fr.o.m. 1.1.2019:
Tidtabellen för linje 348 under skoldagar

Tidtabellen för linje 348 under skolornas lovtider

Tidtabellen för linje 349 under skoldagar

Tidtabellen för linje 349 under skolornas lovtider


Rutten för linje 348 fr.o.m. 1.1.2019