Små ändringar i tidtabellen för linje 623 på måndag 7.1

Det sker små förändringar i tidtabellen måndag till fredag för linje 623 Hagnäs-Lejle-Pejas måndagen den 7 januari.
Linjens körtider justeras under rusningstider. Största delen av tidtabellsändringarna sker i avgångarna från Hagnäs.

Tidtabellen för linje 623 fr.o.m. 7.1.2019