Vissa busslinjer körs inte under skolornas jullov

Under skolornas jullov 22.12.2018-6.1.2019 körs inte de avgångar som är markerade med ett plus (+) i busstidtabellerna.
Helsingfors busslinje 91/91K, Esbos busslinje 565B, Vandas busslinjer 573, 588, 588B och 724V samt Sibbos busslinjer 982, 984, 992, 993 och 994 körs inte alls under jullovet. Linjerna 348 och 349 i Esbo körs inte 22.12.2018-1.1.2019.

Dessutom har linjerna U280, U346, 737, 737K, 985, 986, 987, 989 och 996 avgångar som är markerade med ett plus (+). Dessa avgångar körs inte. Skolturerna på linje 989 körs dock fr.o.m. 2.1.2019.

Avgångarna på skoldagar på servicelinjerna 913-917 i Sjundeå körs inte under jullov, men linjerna har ersättande avgångar som körs endast under skolornas lov.