Justeringar i tidtabellen för linje 550 fr.o.m. 26.1

Det görs mindre justeringar i lördags- och söndagstidtabellen för linje 550 fr.o.m. lördagen den 26 januari. Körtider har justerats på basis av de verkliga körtiderna.

Tidtabellen för linje 550 fr.o.m. 26.1.2019