Vartannat K-tåg ställs in på tisdag kl. 15.00-19.01

Avgångstiderna för K-tågen från Kervo och Helsingfors är kl. xx.01, xx.21 och xx.41. Alla andra turer ställs in.

Orsaken till inställda turer är ett systemfel och de tidigare trafikstörningarna. Trafiken väntas återgå till det normala omkring kl. 19.00 på tisdag.

De inställda tågturerna visas i Reseplaneraren.

Närtågstrafiken beräknas återgå till det normala omkring kl. 19 på tisdag.