Linje 966: Tidtabellsändring från 25.3

Tidtabellen för skollinje 966 i Tusby ändras måndagen den 25 mars. Den första avgången från Terrisuo kl. 7.10 tidigareläggs med 10 minuter. Den nya avgångstiden är kl. 7.00. Med tidtabellsändringen vill man säkerställa att eleverna hinner i tid till Jokela skolcentrum.

Tidtabellen för linje 966 fr.o.m. 25.3