Små justeringar i tidtabellerna för linjerna 58 och 551 från 8.4

Det sker ändringar i vardagstidtabellerna för linjerna 58 Östra centrum-Munkshöjden och 551 Hertonäs-Westendstationen måndagen den 8 april. Linje 58 får en ny tidtabell i riktning från Munkshöjden till Östra centrum och linjens avgångstider från Munkshöjden senareläggs med 1-2 minuter. Också avgångstiderna på linje 551 i riktning från Westendstationen till Hertonäs senareläggs med 1-3 minuter i morgonrusningen.

Samtidigt tidigareläggs avgångar från Böle i riktning mot öst på båda linjer med några minuter. Tidtabellerna förändras inte i den andra riktningen eller under veckoslutet. Orsaken till tidtabellsändringar är gatuarbeten på Stockholmsgatan och Grejusgatan som nu blivit klara.

Linjernas tidtabeller fr.o.m. 8.4 finns redan i Reseplaneraren:

Tidtabellen för linje 58

Tidtabellen för linje 551