Hållplatsförändring i Kvarnbäcken 17.4 på linje 812

Onsdagen den 17 april flyttas hållplatsen Kvarnfärdsvägen (H4806) på linje 812 till nytt läge på Kvarnfärdsvägen.
Orsak: Kvarnbäckens servicecentral rivs ned och gårdsplanen stängs av för trafiken.
Detta beräknas gälla ungefär i två år.