Närbuss 117 på undantagsrutt i Hagalund 27.5 - 14.6

Uppdatering: Bussen fortsätter på avvikande rutt t.o.m 14.6.

Närbuss 117 kör undantagsrutten som går via Rådarvägen i Hagalund 27.5 – 14.6 Linjen trafikerar inte Drakeldsvägen och hållplatserna E2107 och E2162. Undantagsrutten beror på arbeten på Drakeldsvägen.

Lähibussi 117 poikkeusreitillä Tapiolassa Menninkäisentien kautta 27.5.–31.5.