Spårvagnslinjerna 2 och 4 på undantagsrutt natten mellan tisdag 7.5 och onsdag 8.5 från kl. 24

Linjerna 2 och 4 kör undantagsrutter i riktning mot Västra Böle och Munksnäs natten mellan tisdag och onsdag från kl. 24 på grund av spårarbeten på Mannerheimvägen. Linjerna trafikerar inte sträckan mellan Mikaelsgatan och Studenthuset i denna riktning. I riktning mot Olympiaterminalen och Skatudden kör linjerna som vanligt.

Linje 2 kör i riktning mot Västra Böle via Järnvägsstationen rutten Alexandersgatan – Mikaelsgatan – Järnvägstorget och tillbaka till egen rutt.

Linje 4 kör i riktning mot Munksnäs via Kronohagen rutten Alexandersgatan – Snellmansgatan – Elisabetsgatan – Kajsaniemigatan – Järnvägstorget och tillbaka till egen rutt.

Raitiolinjat 2 ja 4 poikkeusreitillä Länsi-Pasilan ja Munkkiniemen suuntaan 7.-8.5. välisenä yönä.