Busslinje 181/K kör undantagsrutten i Kyrkslätt och Sjundeå 10.-12.6 på grund av broarbete

Linje 181/K kör avvikande rutt 10.-12.6 på grund av broarbetet i Kyrkslätt och Sjundeå. Linjen trafikerar inte följande hållplatser: Östra Kungsvägen (Ki0517), Böle (So3121, So3122), Ekebyvägen (So3160), Käla (So3123, So3124), Tallbacka (So3125, So3126) och Pickala gård (So3133). Linjerna kör via Överbyvägen, Stormossavägen och Stamvägen 51.