Hållplats Djurbergsgränd H1723 indragen 12.6 kl. 10.30 – 15.30

Hållplatsen Djurbergsgränd H1723 är indragen onsdagen den 12 juni kl. 10.30 – 15.30 på grund av ett evenemang. Detta påverkar linje 32. Linjen trafikerar hållplatserna H1724 och H1725 som vanligt.

Pysäkki H1723 poissa käytöstä 12.6. klo 10.30-15.30