Linje 550 kör avvikande rutt i Viksbacka fr.o.m. 12.8 – påverkar inte hållplatserna

Bron som går över Lahtisleden avstängs för trafik 12.8.2019 på grund av byggandet av snabbspårväg. Därför kör linje 550 avvikande rutt som går via Viksvägen till Ärtåkervägen och sedan tillbaka till egen rutt på Landshövdingsvägen. Linje 550 använder inte hållplatser som ligger längs undantagsrutten. Bron beräknas kunna öppnas för trafik igen på våren 2020.

Linja 550 kiertää Hernepellontien kautta 12.8. Ei muutoksia pysäkeissä