Metron går med oregelbunden trafik fram till kl. 10

Updatering 21.8 kl. 8

Metron går med oregelbunden trafik fram till kl. 10. Turtätheten är huvudsakligen 5 minuter, men högst 10 minuter. Orsaken till störningar är en olycka som skedde kl. 5.30.