Närbuss 313 på undantagsrutt i Tavastberga 26.8-28.10

Uppdatering: Närbussen återgår till sin normala rutten fr.o.m. 29.10.

Närbuss 313 kör avvikande rutt i Tavastberga 26.8-28.10. Den avvikande rutten går direkt från Tavastbyvägen till Visarvägen. Linjen trafikerar inte Lievägen, Kvistyxvägen och Mellanvägen samt hållplatsparet Stöpslevsvägen (V1119, V1120). Dessa hållplatser ersätts med hållplatsen Lievägen V1110.

Lähibussi 313 poikkeusreitillä Hämevaarassa 26.8.-11.10.