Stomlinje 500 stannar tills vidare vid hållplatserna Sågaregatan och Mekanikergatan fr.o.m. 12.8

Byggandet av de nya hållplatserna Transformatorgatan på Mekanikergatan är försenat. Därför kan den nya stomlinjen 500 Östra centrum – Böle – Munksnäs inte ännu stanna vid de nya hållplatserna. Stomlinjen använder tills vidare hållplatserna Sågaregatan 33 (H4227 och H4228) samt Mekanikergatan 10 (H4174) och Mekanikergatan 7 (H4173).