Små justeringar i tidtabeller och rutter i Sibbo från måndag 23.9

Det görs små ändringar i rutterna för linjerna 842 och 992 och tidtabellerna för linjerna 841, 992 och 994 i Sibbo från den 23 september.

Ruttändringarna:

  • Linje 842 börjar använda hållplats Tjädergränden Si0838 som änd- och avgångshållplats i Eriksnäs. Hållplatsen ligger efter hållplats Järpgränden Si0837.
  • Linje 992 kör i fortsättningen till Fröken Miilis terminal i stället för Lärdomsvägen.

992 reittimuutos Opintieltä Miilin terminaaliin 23.9. alkaen

Tidtabellsändringarna:

  • Två vardagsavgångar på linje 841 tidigareläggs: från Östra centrum kl. 7.08 -> 7.03 (från Söderkulla kl. 7:32 till Nickby) och från Nickby kl. 8.03 -> 8.00 (passertiden vid Söderkulla kl. 7.20 blir oförändrad). Detta på grund av bättre skolförbindelser. Avgång kl. 14.05 på linje 841 från Nickby körs i framtiden med en större buss.
  • Avgångarna kl. 7.12 och 8.12 på linje 992 från Eriksnäs tidigareläggs så att de avgår kl. 7.07 och 8.07.
  • Linje 992 får en ny avgång som körs på skoldagar kl. 16.05.
  • Linje 994K får en ny avgång från Söderkulla som avgår under skoldagar kl. 12.40 och linje 994 får en ny avgång kl. 12.58 från Gumbostrand.