Ändringar på linje 2 och 7 i Böle 17.10 och 21.10

När kollektivtrafikterminalen på Böle station öppnas 17.10, får spårvagnslinje 7 en ny hållplats vid Böle station. Måndag 21.10 flyttas ändhållplatsen för linjerna 2 och 7 från Magistratstorget till Böle station. Också vissa tillfälliga hållplatser dras in. Samtidigt får linjerna 2 och 7 en ny tidtabell – den aktuella tidtabellen finns i .Reseplaneraren.

Ändringarna 17.10

På torsdagsmorgon 17.10 får spårvagnslinje 7 två nya hållplatser, H0664 och H0665 Böle station. Hållplatserna ligger på Bölebron framför Böle station.

Ändringarna 21.10

Måndag 21.10 flyttas ändhållplatsen för spårvagnslinjerna 2 och 7 från Magistratstorget till Böle station. Spårvagn 7 kör från Östra Böle till hållplatsen H0664 på Böle station och byter där linjenummer och fortsätter som linje 2 mot Olympiaterminalen. På motsvarande sätt kör spårvagn 2 från Västra Böle till hållplatsen H0665 på Böle station byter där linjenummer och fortsätter som spårvagn 7 till Västra terminalen.

Det innebär att linje 7 inte längre stannar vid hållplats H0620 Böle station som kommer att användas av bussarna 69, 506, 662 och 848. Hållplats H0662 Stinsgatan dras in. Däremot stannar spårvagn 7 även i framtiden på hållplats H0619 Stinsgatan.

Pasilan muutokset 17.10. ja 21.10. linjoille 2 ja 7