Hållplatsändringar i Nickby 14.10

På Stora Byvägen i Nickby tas två nya hållplatser i bruk måndagen den 14 oktober. Samtidigt dras in en hållplats.

De nya hållplatserna är Nybrovägen Si2265 och Si2266.
Följande busslinjer stannar vid hållplatsen Si2265: 785/K, 787, 788/B/K, 841/N, 983, 984/K, 985, 986/B, 987/B, 992 och 993/K.
Följande busslinjer stannar vid hållplatsen Si2266: 841/N, 984/K, 992 och 993/K.

Hållplatsen Si2226 Idrottsvägen dras in.