Linje 903K kör avvikande rutt i Estby i Kyrkslätt 14.-20.10

Linje 903K kör avvikande rutt i Estby i Kyrkslätt 14.-20.10 på grund av vägarbeten på Kabanovsvägen. Kabanovsvägen avstängs för trafik mellan Kopsunmäkivägen och Molnträskvägen.
Den avvikande rutten är Obbnäsvägen – Sockerbruksvägen – Obbnäsvägen – Estbyvägen – linjens egen rutt. Linjen trafikerar inte Kabanovsvägen samt Obbnäsvägen mellan Sockerbruksvägen och Kabanovsvägen.

Linjen trafikerar inte följande hållplatser:

  • Ki0709/Ki0711 "Knoppsvägen"
  • Ki0710/Ki0712 "Kabanovsvägen"
  • Ki0715/Ki0717 "Kantviksvägen"
  • Ki0721 "Sockerbruksvägen"
  • Ki0735/Ki0736/Ki0739 "Båtshaksvägen"
  • Ki0812/Ki0813 "Kärras"
  • Ki0814/Ki0815 "Mattbyvägen"
  • Ki0834 "Bisamstigen"

Undantagsrutten på kartan