Linje 977V får nytt hållplatspar

Tisdagen den 29 oktober får linje 977V ett nytt hållplatspar Kytömaa (Ke0706, Ke0707) som ligger vid korsningen till Kytömaantie, Ylikeravantie och Koivulantie.

977V:lle uusi pysäkkipari Kytömaa käyttöön 29.10.