Hållplatsen Berghälls ämbetshus (H2129) på Andra linjen flyttar 2.12.

Busshållplatsen Berghälls ämbetshus (H2129, plattform 32) på Andra linjen, som är nära norra ingången A till Hagnäs metrostation, flyttas på måndag 2.12. ca 100 meter framåt (mot nordväst). Linjerna 23 mot Brunakärr och 502 mot Alberga använder hållplatsen. Flyttningen beror på rivnings- och senare byggarbeten.

kartta siirtyvästä pysäkistä