Rutten för linje 133 ändras i Storåkern och Hemtans 2.12

Rutten för linje 133 ändras i Storåkern och Hemtans måndagen den 2 december. Den nya rutten går via Storåkerns parkgata, Hemtans parkgata och Lillhemtvägen. Helt nya hållplatser Torsbackavägen (E3316 och E3317) grundas vid Lillhemtvägen. I Storåkern används befintliga hållplatser.

Hållplatsen Storåkersplatsen vid Jordeboksvägen (E3310, mot Hemtans) samt hållplatserna Lillhemtparken (E3303 och E3304) tas ur bruk.

Tidtabellen ändras något: från Hemtans avgår bussen några minuter tidigare på grund av den längre rutten.

Kartta linjan 133 uudesta reitistä Suurpellossa ja Henttaalla