Ändringar i busstrafiken i Tusby och Kervo 16.12

Tusby och Kervo fick ett nytt busslinjenät i augusti, och på måndag 16.12 görs ändringar i tidtabellerna så att de bättre passar med bl.a. skoltiderna och tågen. Vissa linjer får också nya avgångar.
Alla förändringar finns inlagda i Reseplaneraren.
 
Linje 643 får två nya avgångar på vardagskvällar: från Hagnäs kl. 20.17 och 21.17 och från Hyrylä kl. 19.23 och 20.23. Samtidigt får linje 964B två nya avgångar som körs från Hyrylä till Paijala på vardagar. Dessa avgångar avgår från busstationen i Hyrylä kl. 21.07 och 22.07.

Linje 642 (Hyrylä – Finnby – Lejle) får en ny avgång från Hyrylä kl. 14.07 på vardagar. Med ändringen förbättras skolförbindelserna i Finnby.

Det görs också justeringar i avgångstiderna och i de beräknade passertiderna för linjerna 641, 642 och 665A så att de blir mer pålitliga.

Ändringar i Kervo:

Linje 972 får nya avgångar och det sker ändringar i de nuvarande tidtabellerna för att förbättra skolförbindelserna.

Avgångstider för linje 976 från Virrenkulma tidigareläggs på vardagar så att den bättre passar med tågen.

Linje 978(K) får ny tidtabell så att avgångstiderna bättre passar med tågen och arbetstiderna i Bastukärr.

Det görs justeringar i tidtabellen för linje 985 för att förbättra skolförbindelserna.

Tidtabellsändringarna hör ihop med ändringarna i R-, D- och Z-tågen som börjar gälla 15.12. Länk till meddelandet

Det sker tidtabellsändringar och andra ändringar i busstrafiken i Sibbo.
Också dessa ändringar finns inlagda i Reseplaneraren.