Tidtabellsändringar i Esbo 1.1.

Det sker många ändringar i busstidtabellerna i Esbo vid årsskiftet 1.1.

Alberga anslutningslinjer får några elbussar till. I samband med det här ändras tidtabellerna för linjerna 201B, 202, 203, 214, 215, 224, 227, 236(B,V), 239 och 555B.

Linje 225(K) får också en ny tidtabell. Det grundas bl.a. en ny avgång från Alberga sent på vardagseftermiddagar.

På linje 502 senareläggs avgångstiderna från Alberga på veckoslutsmorgnar för att bättre passa tågen.

Stomlinje 550 samt linjerna 38, 231N, 235, 235N och 552 får nya tidtabeller när Spår-Jokerns byggarbeten på Sockenbackavägen framskrider.

De nya tidtabellerna finns redan i Reseplaneraren.