Tidtabellsändringar i Kyrkslätt 1.1. och 7.1.

De sker några tidtabellsändringar i Kyrkslätt vid årsskiftet 1.1. och skolstarten 7.1.

Onsdag 1.1. ändras tidtabellerna för linjerna 171, 173, 901(K), 906, 909(K) och 911. Några avgångstider på vardagar ändras för att uppnå bättre service. Samtidigt granskas linjernas uppskattade passertider.

På tisdag 7.1. ändras tidtabellen för Veikkolas U-linje 280.

Dessutom ändras 7.1. rutten för en avgång på U-linje 192 i Kyrkslätts centrum. Avgången från Sjundeå/Södra Laversvägen ca kl 13.58 körs i fortsättningen via Munkkullavägen och den stannar vid hållplats Munkgränden (Ki0485). Dessutom körs den här turen via Kampens närtrafikterminal för avstigning. Tidtabellen ändras inte.

Nya tidtabellerna finns redan i Reseplaneraren. För U280:s del syns den i Reseplaneraren först fr.o.m. 10.12, men den finns redan i utskrivbara tidtabeller i pdf-format (punkt U-linjer)