Sprängningsarbeten vid Hoplax station ti 4.2 - to 6.2

Under tisdag 4.2 och torsdag 6.2 kl. 9-15 görs sprängningsarbeten vid Hoplax station på grund av byggandet av Spårjokern. Detta gör att man korta stunder utrymmer plattformsområdet som säkerhetsåtgärd. Det finns guider på plats.