Hållplatsen Teuvo Pakkalas väg (H1636) i Norra Haga tas ur bruk 30.3

Hållplatsen Teuvo Pakkalas väg (H1636) på Eliel Saarinens väg österut tas ur bruk på måndag 30.3.

Ersättande hållplats för linjer 52 och 552 är nästa hållplats som finns ca 200 meter ifrån, under Tavastehusleden (H1638).
Närbuss 31 får en ersättande hållplats andra sidan gatan, på Teuvo Pakkalas vägs sida.

Hållplatsen kan åter tas i bruk uppskattningsvis i augusti 2021.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä