Hållplatsutrop införs på busslinjer i östra Helsingfors

Denna gång utvidgas hållplatsutropen till östra Helsingfors när utrop införs på bussar som kör från depån i Kasåkern. Från denna depå körs busslinjer bland annat till Degerö, Botby, Mellungsbacka och Nordsjö. Hållplatsutropen anger nästa hållplats på finska och svenska. Namnet på nästa hållplats ropas ut kort innan bussen anländer till hållplatsen.  Totalt införs utrop i cirka 80 bussar denna gång.

Avsikten är att under våren fortsätta införa utropen i HRT-området trafikföretagsvis. Vi informerar om införandet av utrop per linje med hjälp av trafikmeddelanden på vår sajt HSL.fi och bland annat på skärmarna på ifrågavarande busslinjers hållplatser. Genom att stegvis ta i bruk utropen är det möjligt att vid behov justera utrustningen baserat på respons från passagerare och chaufförer. Efter införandet kommer alla linjer inom HRT-trafiken, såväl metro, spårvagn som lokaltåg och bussar att ha ett utropssystem i bruk som en del av HRT:s passagerarinformation.

Handikapprådet i Helsingfors belönade år 2018 högtalarutropen i stomlinjebussarna och spårvagnarna med ett tillgänglighetspris. Hållplatsutropen förbättrar tillgängligheten i kollektivtrafiken och sänker tröskeln att åka kollektivt.

Linjer som körs från depån i Kasåkern: 79, 80, 81, 82, 82B, 83, 84, 85, 85B,  85N, 86, 86N, 88, 92, 92N, 93, 93K, 94, 94A, 94B, 95, 95N, 97, 97N, 97V, 98.