Uppdaterad: Hållplatsen Sjötullsgatan H2013 i Kronohagen tillbaka till egen plats 9.6

Uppdaterad 4.6: Hållplatsen åter till egen plats på tisdagmorgon 9.6

Hållplatsen Sjötullsgatan (H2013) på Elisabetsgatan flyttas ca 50 meter bakåt i körriktningen (österut) p.g.a. grävarbete på torsdagmorgon 5.3.
Förflyttingen tar uppskattningsvis tre månader.
Linjerna 16 mot Järnvägstorget och 17 mot Munkholmen använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä H2013