Hållplats Grundsundsvägen H1189 på Munkholmen indragen tills vidare fr.o.m. 3.4

Hållplats Grundsundsvägen H1189 på Munkholmen som linje 17 använder är indragen tills vidare fr.o.m. 3.4 på grund av grävningsarbeten.

Den närmaste hållplatsen är Ärtholmsgatan H1187 som ligger på Säljägargatan ca 100 m i riktning mot Sandviken.

 

Hållplatsen H1189 på kartan

Hållplatser som ersätter den indragna hållplatsen är markerade med blå cirklar