Små justeringar i metrons tidtabell 27.4 - sommartidtabellen för 2020 börjar gälla

Metron börjar köra enligt sommartidtabellen för 2020 fr.o.m. 27.4. Sommartidtabellen för 2020 medför inga större förändringar i trafiken. Coronaepidemin har avsevärt minskat användningen av kollektivtrafiken. Metron går enligt sommartidtabellen för 2019 redan fr.o.m. mars. Med den nya sommartidtabellen för 2020 vill vi bättre anpassa metrons tidtabell med busstidtabellerna.

I och med den nya tidtabellen tidigareläggs avgångarna från Hagalund till Mellungsbacka under veckosluten. Den första turen avgår på lördag kl. 5.50 (den nuvarande avgångstiden är kl. 6.00) och kl. 6.29 på söndag (den nuvarande avgångstiden är kl. 6.37). Det kommer att läggas till en ny tur som går från Mattby till Nordsjö på alla veckodagar. Turen avgår från Mattby kl. 23.19 (den sista turen i den gällande tidtabellen är kl. 23.09). Den nya turen påverkar också de sista avgångarna från Östra centrum eftersom den sista metron går från Östra centrum till Nordsjö kl. 23.53.

Turintervallen förändras inte: turtätheten är 3,75 minuter på sträckan Östra centrum-Hagalund från måndag till fredag kl. 6.30-20 samt på lördag kl. 10-20 och 7,5 minuter på sträckorna till/från ändstationerna. Under alla övriga tider är turtätheten mellan Östra centrum och Hagalund 5 minuter och på sträckorna till/från ändstationerna 10 minuter.

Metrons nya tidtabell finns i Reseplaneraren.